Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Chuyên mục

Mini Windows

Tổng hợp những bản Mini Windows 10,8,7,XP của anhdv, chuyên dùng cho cứu hộ máy tính, giải trí, lướt web, boot qua mạng LAN (PXE).

Mini Windows là một môi trường windows thu nhỏ, tức là giao diện và cách sử dụng sẽ giống với Windows đầy đủ. Chỉ khác ở điểm là nó đã được lược bỏ để giảm dung lượng xuống

Hướng dẫn boot qua mạng LAN

Vì nhiều lý do khác nhau, bạn không thể dùng USB Boot và CD boot, có lẽ boot qua mạng LAN sẽ là giải pháp cứu cánh.Thế nào là boot qua mạng LAN (boot LAN)?Boot Lan hiểu nôm na có nghĩa là máy tính khởi…
Đọc thêm...