back to top
Home Mini Windows

Mini Windows

Tổng hợp những bản Mini Windows 10,8,7,XP của anhdv, chuyên dùng cho cứu hộ máy tính, giải trí, lướt web, boot qua mạng LAN (PXE).

Mini Windows là một môi trường windows thu nhỏ, tức là giao diện và cách sử dụng sẽ giống với Windows đầy đủ. Chỉ khác ở điểm là nó đã được lược bỏ để giảm dung lượng xuống

No posts to display

Bài viết mới

Bài viết nổi bật