Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Thẻ

Lỗi khởi động Windows

Lỗi khởi động windows diễn ra khá phổ biến. Có nhiều nguyên nhân gây ra lỗi khởi động windows: thiết lập sai chuẩn ổ cứng, driver không tương thích, lỗi boot manager…

Hướng dẫn khắc phục lỗi khởi động windows: lỗi winload.exe, lỗi winload.efi, lỗi BCD, lỗi bootmgr is missing, lỗi recovery, lỗi windows boot manager

Hướng dẫn khắc phục lỗi khởi động windows với những phương pháp tối ưu nhất. Bạn sẽ không phải cài lại windows vừa mất thời gian, vừa giảm tuổi thọ của ổ cứng.