back to top

Virus - Spyware

Chia sẻ những kinh nghiệm diệt virus – spyware, kinh nghiệm sử dụng máy tính an toàn, khắc phục sự cố máy tính liên quan đến Virus – spywware

Hiện file ẩn do virus gây ra trên usb, cách diệt virus shorcut

Cách diệt và hiện file ẩn do virus gây ra trên USB, Ổ cứng...

Virus shorcut làm cho dữ liệu trên USB, ổ cứng gắn ngoài bị ẩn đi. Loại Virus này di chuyển toàn bộ dữ liệu...

Làm sao để phòng chống Ransomware tống tiền như WannaCry?

Ransomware là dạng malware chuyên mã hóa dữ liệu để tống tiền. Khi bị nhiễm Ransomware (như WannaCry vừa qua) thì toàn bộ dữ...
Kiểm tra toàn diện máy tính

Kiểm tra toàn diện máy tính với Kaspersky System Checker

Nếu cần kiểm tra toàn diện máy tính: sự cố máy tính, phần mềm độc hại. Thì bạn có thể sử dụng Kaspersky System...
Gỡ bỏ quảng cáo, phần mềm trung quốc kuaizip, tencent

Gỡ bỏ quảng cáo và phần mềm tiếng Trung KuaiZip, Tencent QQ

Gỡ bỏ quảng cáo và phần mềm Trung quốc như Kuaizip hay Tencent QQ không dễ chịu chút nào. Quảng cáo xuất hiện liên...

Bài viết mới

Bài viết nổi bật