Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Chuyên mục

Thủ thuật hay

Khôi phục password của trình duyệt và wifi

Password (mật khẩu) ra đời giúp tài khoản đăng nhập của bạn được an toàn. Mật khẩu đơn giản thường dễ đoán và dễ bị hack. Còn mật khẩu khó thì lại dễ quên. Mình và có lẽ là cả các bạn nữa có thói quen dùng chung mật khẩu để dễ nhớ. Tuy…
Đọc thêm...