Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Thẻ

Cài Win

Hướng dẫn cài win 10/8.1/8/7 theo cả 2 chuẩn UEFI – GPT và Legacy – MBR. Cài Win từ ổ cứng, cài win từ usb trên Mini Windows 10, cài Win bằng WinNTSetup, cài Win bằng WinToHDD…