Anhdv Blog
Thủ thuật và phần mềm sử dụng máy tính
Chuyên mục

Cứu dữ liệu

Hướng dẫn cách khôi phục dữ liệu bị mất, khôi phục dữ liệu do ghost nhầm, khôi phục dữ liệu do format nhầm. Khôi phục dữ liệu do ổ cứng bị Unallocated.