back to top
Home Linux

Linux

Boot usb Linux, cài đặt song song Ubuntu và Windows 10 UEFI, Cài đặt song song Kali linux với Windows 10. cài đặt nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Boot Linux ISO với Anhdv Boot.

Hứng dẫn cách cài đặt PrimeOS song song với Windows 10 8 7 UEFI và Legacy

Hướng dẫn cài đặt PrimeOS song song với Windows UEFI và Legacy

PrimeOS là hệ điều hành được tùy biến từ Andrioid Nougat 7.1.2 để cài đặt lên máy tính. Prime OS đem lại trải nghiệm...
Hướng dẫn Boot Linux và Antivirus với Anhdv Boot

Boot Linux và Antivirus với Anhdv Boot [UEFI-Legacy]

Anhdv Boot 2018 gồm: Mini Windows 10/XP, Dos Tool và các phần mềm trên Mini Windows. Trong bản Boot mới này, mình cũng tích...
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt linux mint song song với windows UEFI Legacy

Hướng dẫn cài đặt Linux Mint song song với Windows 10,8,7 UEFI

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt linux mint song song với windows 10, 8, 7 không bị lỗi vào thẳng Windows hay Linux Mint. Cài đặt Linux Mint UEFI và Legacy
Cách xóa bỏ ubuntu khi đã cài đặt song song với Windows 10 8 7 UEFI hay Legacy

Cách xóa bỏ ubuntu khi cài song song với windows 10/8/7 UEFI-Legacy

Hướng dẫn cách xóa bỏ ubuntu khi cài song song với windows 10, 8.1, 7 theo cả 2 chuẩn UEFI và Legacy. Xóa hoàn toàn Kali linux, Fedora chuẩn.

Bài viết mới

Bài viết nổi bật