Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Thẻ

Tiện Ích Văn Phòng

Microsoft Offices, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel

Chuyển PDF sang Word không bị lỗi Font, mất định dạng

Hiện nay có rất nhiều phần mềm giúp chuyển file PDF thành Word, excel, powerpoint. Tuy nhiên, để chuyển PDF sang Word không bị lỗi font, không bị mất định dạng thì ABBYY FineReader 12 là tốt hơn cả. Ngoài khả năng nhận dạng tiếng Việt với độ chính xác lên tới 99%, ABBYY FineReader 12 còn có…