Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Thẻ

Sửa lỗi mạng

Hướng dẫn sửa lỗi mạng phổ biến như: lỗi giới hạn (limited access), lỗi mạng không xác định (Unidentified), lỗi không kết nối Wifi, lỗi mạng bị chấm than màu vàng…

Hướng dẫn sửa lỗi mạng bị chấm than màu vàng

Ngày nay, Wifi có mặt ở khắp mọi nơi: ở nhà, ở các quán xá, ở cơ quan... Khi mà đang quen dùng internet nhưng tự dưng lại bị mất mạng. Cùng một mạng Internet, bạn bên cạnh vào được còn mình thì không. Cảm giác rất là bực và khó chịu phải không các bạn? Lỗi mạng thì có nhiều, nhưng lỗi mạng bị chấm…