office – Anhdv Blog https://anh-dv.com Thủ thuật IT Fri, 23 Jul 2021 10:05:54 +0000 vi hourly 1 https://i0.wp.com/anh-dv.com/wp-content/uploads/2022/11/Logo80.png?fit=32%2C32&ssl=1 office – Anhdv Blog https://anh-dv.com 32 32 120426539 Cách tùy chọn thành phần khi cài đặt office 2019, office 365 online https://anh-dv.com/tien-ich-van-phong/cach-tuy-chon-thanh-phan-khi-cai-dat-office-2019-office-365-online https://anh-dv.com/tien-ich-van-phong/cach-tuy-chon-thanh-phan-khi-cai-dat-office-2019-office-365-online#comments Mon, 11 Mar 2019 06:54:26 +0000 https://anh-dv.com/?p=8052 Như các bạn đã biết, kể từ bản Office 2013 đến nay là office 2021 thì khi cài đặt sẽ không cho tùy chọn thành phần: Word, Excel, PowerPoint … Mà tất cả các ứng dụng Microsoft Office sẽ được cài đặt hết làm tốn dung lượng ổ cứng trong khi nhiều ứng dụng bạn […]

The post Cách tùy chọn thành phần khi cài đặt office 2019, office 365 online appeared first on Anhdv Blog.

]]>
https://anh-dv.com/tien-ich-van-phong/cach-tuy-chon-thanh-phan-khi-cai-dat-office-2019-office-365-online/feed 21 8052