Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Thẻ

Ghost

Ghost Windows 10 UEFI và Legacy với Acronis True Image, Norton Ghost, Terabyte, Macrium reflect. Tối ưu hóa file ghost windows 10 UEFI. Hướng dẫn tạo ghost và bung ghost windows 10 UEFI và Legacy.