Anhdv Blog
Thủ thuật IT
Chuyên mục

Sửa lỗi mạng

Hướng dẫn sửa lỗi mạng phổ biến. Lỗi mạng bị chấm than màu vàng. Lỗi mạng bị giới hạn (Limited Access), lỗi mạng bị giới hạn, lỗi không kết nối được mạng.

Hướng dẫn sửa lỗi mạng bị chấm than màu vàng

Ngày nay, Wifi có mặt ở khắp mọi nơi: ở nhà, ở các quán xá, ở cơ quan... Khi mà đang quen dùng internet nhưng tự dưng lại bị mất mạng. Cùng một mạng Internet, bạn bên cạnh vào được còn mình thì không. Cảm giác rất là bực và khó chịu phải không các bạn? Lỗi mạng thì có nhiều, nhưng lỗi mạng bị chấm…