Anhdv Blog
Thủ thuật và phần mềm sử dụng máy tính

cuu_du_lieu_ghost_nham_unllocated7

Cứu dữ liệu bị mất do ghost nhầm, ổ cứng bị unallocated

cuu_du_lieu_ghost_nham_unllocated7
Bạn thấy bài viết thế nào? Đánh giá bài viết.