Anhdv Blog
Thủ thuật IT

cuu_du_lieu_ghost_nham_unllocated6

Cứu dữ liệu bị mất do ghost nhầm, ổ cứng bị unallocated

cuu_du_lieu_ghost_nham_unllocated6
Bạn thấy bài viết thế nào? Đánh giá bài viết.