Anhdv Blog
Thủ thuật và phần mềm sử dụng máy tính

Ghost_Windows10_UEFI_TrueImage2

Ghost Windows 10 UEFI với Acronis True Image. Bước chọn file ghost *.tib

Ghost_Windows10_UEFI_TrueImage2
Bạn thấy bài viết thế nào? Đánh giá bài viết.